O našom zdužení

OZ LBK Liptovská Kokava vzniklo za účelom pokračovania a ďalšieho rozvoja dlhoročnej tradície najzdravšieho pohybu - bežeckého lyžovania.

IČO 52565297 nám bolo pridelené 19.9.2019 a v súčasnosti evidujeme v našich radoch 45 členov.

Združenie je otvorené pre ďalších zanietencov a každá pomocná ruka v našich aktivitách je vítaná. Viac info o našich aktivitách a cieľoch je uvedené v stanovách, o konkrétnych podujatiach sa vždy dozviete na našej web stránke a FCB profile.


Copyright © IKRAN, s.r.o.
Template By WowThemes.Net